เรื่องที่อาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “การกรวดน้ำ”

by horoupdate
240 views
การกรวดน้ำ

กรวดน้ำ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร และเทวดาประจำตัว แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเช่น พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เป็นต้น เพียงแต่ใช้คำศัพท์แตกต่างกัน

ขณะการกรวดน้ำจะมีการพูดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย่างประโยคที่ว่า “ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลให้กับ….” โดยคำว่า “อุทิศบุญ” นั้น จะเป็นการสื่อสารถึงผู้รับหรือใช้กับบุคคลที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวร และสิ่งที่เป็นอดีต แต่ถ้าใช้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่จะใช้คำว่า “มอบบุญ” แทนอุทิศบุญ หรือถ้าเป็นเทพยดาหรือเทวดาประจำตัวจะใช้คำว่า “ถวายบุญ”

อีกเรื่องหนึ่งของการกรวดน้ำ บางท่านอาจทราบเพียง  กรวดน้ำแบบเปียก หรือรินน้ำออกจากภาชนะ ซึ่งเป็นการใช้น้ำเป็นสื่อกลางเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้น แต่ความจริงแล้วยังสามารถ กรวดน้ำแบบแห้ง ได้อีกด้วยหากไม่สะดวกในการจัดหาน้ำหรือภาชนะ โดยใช้วิธีประนมมือและอธิษฐานจิตระลึกถึงผู้ที่ต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ ซึ่งสามารถส่งต่อบุญที่กระทำได้ถึงเช่นกัน นอกจากนี้ lottosod 365 จะขอแนะนำ

การกรวดน้ำที่ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ

โดยใช้มือขวาจับภาชนะและเริ่มรินน้ำขณะที่พระสงฆ์ขึ้นต้นบทสวดว่า “ยะถา วะริวะหาปูรา…” และต้องรินน้ำอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดสาย พร้อมตั้งจิตอุทิศบุญที่กระทำนั้นอย่างมีสมาธิ ไม่ต้องนึกถึงเรื่องอื่น ไม่ต้องวิตกกังวลหรือเคลือบแคลงสงสัยว่าผู้นั้นจะได้รับผลบุญหรือไม่ ไม่ต้องใส่ใจว่ารินน้ำออกหมดจากภาชนะก่อนหรือหลังพระสวดจบ เนื่องจากจิตที่แน่วแน่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการส่งบุญ

นอกจากนี้ต้องระวังไม่ให้มือหรือนิ้วข้างที่ไม่ได้ใช้เป็นหลักไปขวางทางน้ำที่ไหลริน เพราะมีความเชื่อว่าเป็นการปิดกั้นกระแสบุญไม่ให้ไหลหรือส่งผ่านอย่างสะดวก

ส่งท้ายด้วย

ประวัติความเป็นมาของการกรวดน้ำ

ซึ่งมีการระบุว่าเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวฬุวนอุทยาน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา แก่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่ประทับ แต่คืนเดียวกัน พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงร้องโหยหวนเป็นที่น่ากลัว จึงนำเรื่องดังกล่าวไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ตรัสตอบว่าเป็นเสียงพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ตายไปเกิดเป็นเปรตเพื่อแสดงความปรารถนาบุญกุศล

วันต่อมา พระเจ้าพิมพิสารจึงอาราธนาพระพุทธเจ้าไปรับทานอีกครั้ง และได้อุทิศบุญด้วยการหลั่งทักษิโณทกหรือน้ำที่หลั่งเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ นี่จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

บทความที่น่าสนใจสำหรับคุณ

Leave a Comment